News

Chính sách thanh toán áp dụng giữa The Married Beans và Khách hàng bao gồm 2 hình thức dưới đây: Cách 1: Thanh toán khi nhận hàng (COD – giao và thu tiền tận nơi). Khách hàng tìm hiểu thông...
Continue reading
The Married Beans tiếp nhận mọi khiếu nại liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của công ty. Trong tường hợp cần bảo hành, quý khách liên hệ với chúng tôi để làm thủ tục. Khiếu nại sẽ được xử...
Continue reading
Mục đích và phạm vi thu thập thông tin Themarriedbeans.com không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác. Thông tin cá nhân...
Continue reading