CHÍNH SÁCH XỬ LÝ KHIẾU NẠI

The Married Beans tiếp nhận mọi khiếu nại liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của công ty.

Trong tường hợp cần bảo hành, quý khách liên hệ với chúng tôi để làm thủ tục.

Khiếu nại sẽ được xử lý trong vòng 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận được khiếu nại của của khách hàng. Trong trường hợp bất khả kháng 2 bên sẽ thương lượng cùng nhau.